RSIN

NHR: Niet Natuurlijk Persoon

Definitie

Het door een kamer toegekend uniek nummer voor de NietNatuurlijkPersoon.

Herkomst

Volgens opgaveplichtige

Populatie

Dit geldt sinds 06-12-2011, en geldt mogelijk niet voor oudere niet-natuurlijke personen.

Authentiek

ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Toegankelijkheid

Openbaar

Gebruiksvoorwaarden

Het handelsregister is een openbaar register (Hrw art. 21) waardoor dit (niet) authentieke gegeven door een ieder mag worden ingezien.

Wetgeving

Deze informatie kan worden opgevraagd bij de basisregistratie.

Overig

  • Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Eigenaar: KvK
  • Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.