Soort voertuig verplichtingen

BRV: Verplichtingen eigenaar

Definitie

Dit attribuut geeft aan welke verplichtingen een verplichtingennemer op zich neemt voor een bepaald voertuig.

Herkomst

Eigen inwinning via proces tenaamstellen

Populatie

Alle aansprakelijkheden van in Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Toegankelijkheid

Autorisatie; gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Verstrekking op aanvraag, getoetst aan de wettelijke kaders met betrekking tot het Verstrekkingenbeleid. Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Dit kan zijn HSB (=MRB), WAM en/of APK.
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Verplichtingen eigenaar