Waterdeel

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is.

Toelichting: Niet van toepassing

Populatie: Niet van toepassing

Kwaliteit: actualiteit: 18 mndn, relatieve precisie: 60 cm, voor overig zie hoofdstuk 4 Gegevenscatalogus BGT

Wetgeving:

Herkomst: BGT

Eigenaar: Bronhouder

Authentiek: ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Relaties: • BGTgeometrie2dWaterdeel [1..1]

Toegankelijkheid: openbaar

Gebruiksvoorwaarden: beschikbaar vanaf 1-1-2016