Oorspronkelijke bouwjaar pand

BAG: Pand

Definitie

Een Pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

Herkomst

niet van toepassing

Populatie

De basisregistratie gebouwen omvat gegevens over alle Panden op het Nederlands grondgebied, die voldoen aan bovenstaande objectdefinitie. De gegevens over Panden blijven in de basisregistratie gebouwen aanwezig, ook indien het Pand als zodanig niet meer aanwezig is. De basisregistratie gebouwen bevat in principe geen gegevens over Panden die op 1 juli 2009 niet meer als zodanig aanwezig waren.

Authentiek

ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Toegankelijkheid

Openbaar

Gebruiksvoorwaarden

Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting

Overig