Pand

Een Pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

Toelichting: Voor de interpretatie van de definitie van het objecttype Pand wordt verwezen naar het BAG objectenhandboek 2009 inclusief besluit zorgcomplexen 2012 . Het uitgangspunt van de definitie is een samenhangende (bouw)constructieve eenheid.

Populatie: De basisregistratie gebouwen omvat gegevens over alle Panden op het Nederlands grondgebied, die voldoen aan bovenstaande objectdefinitie. De gegevens over Panden blijven in de basisregistratie gebouwen aanwezig, ook indien het Pand als zodanig niet meer aanwezig is. De basisregistratie gebouwen bevat in principe geen gegevens over Panden die op 1 juli 2009 niet meer als zodanig aanwezig waren.

Kwaliteit: Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)

Wetgeving:

Herkomst: niet van toepassing

Eigenaar: Gemeente

Authentiek: ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Relaties: Verblijfsobject, Standplaats, Ligplaats, Nummeraanduiding

Toegankelijkheid: Openbaar

Gebruiksvoorwaarden: Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting