Geslachtsnaam kind

BRP: Kind

Definitie

De (geslachts)naam van het kind waarvan de eventueel aanwezige voorvoegsels en adellijke titel/predikaat zijn afgesplitst

Herkomst

Brondocumenten

Populatie

Kinderen van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben

Authentiek

ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving
  • Relaties: Natuurlijk persoon