Woonadres in Nederland

Het adres waar een in Nederland verblijvend persoon woont.

Toelichting: Alle personen die in Nederland verblijven hebben of een woonadres of een briefadres. Een briefadres is een adres van een ander, in Nederland verblijvende persoon (de briefadresgever), die zorg draagt dat mededelingen en post de briefadreshouder bereiken.

Populatie: Personen die in Nederland verblijven en een woonadres hebben

Kwaliteit: Administratief 99% correct

Wetgeving:

Herkomst: Aangifte door of namens de persoon

Eigenaar: Gemeente van inschrijving

Authentiek: ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Relaties: Natuurlijk persoon

Toegankelijkheid: Niet van toepassing

Gebruiksvoorwaarden: Niet van toepassing