Gemeentedeel

BRP: Briefadres in Nederland

Definitie

Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijk grondgebied.

Herkomst

Gemeente van inschrijving

Populatie

Personen die in Nederland verblijven en een briefadres hebben

Authentiek

ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Dit element wordt gebruikt als nadere plaatsbepaling van een straat of locatie, indien deze binnen de gemeente niet uniek is.
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving
  • Relaties: Natuurlijk persoon