Aanduiding bij huisnummer

BRP: Briefadres in Nederland

Definitie

De aanduiding die aangeeft dat het adres een referentieadres is

Herkomst

Gemeente van inschrijving

Populatie

Personen die in Nederland verblijven en een briefadres hebben

Authentiek

ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Een referentieadres is het adres van een verblijfsobject waarbij of waartegenover de verblijfplaats zich bevindt.
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving
  • Relaties: Natuurlijk persoon