Gemeente van inschrijving

BRP: Adres buitenland

Definitie

De code uit de Gemeententabel, die aangeeft dat de Persoonslijst (PL) met de gegevens van de persoon zich bevindt in het register niet-ingezetenen

Herkomst

Aangifte door of namens de persoon of opgave door een ABO

Populatie

Personen die in Nederland gewoond hebben en geƫmigreerd zijn dan wel die als niet-ingezetene zijn ingeschreven

Authentiek

ja
Bekijk alle authentieke gegevens

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: De minister van BZK
  • Relaties: Natuurlijk persoon