Authentieke gegevens

Basisregistraties bevatten authentieke en niet authentieke gegevens. Authentieke gegevens moeten worden gebruikt door alle organisaties met een publiekrechtelijke taak. Voor niet-authentieke gegevens is gebruik wenselijk. In de wet van een basisregistratie ligt vast welke gegevens van de basisregistratie authentiek zijn. Ook kan een gegeven authentiek zijn doordat het via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) als zodanig wordt aangemerkt. De authentieke gegevens in de basisregistraties zijn van hoogwaardige kwaliteit zodat deze zonder nader onderzoek bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken te gebruiken zijn. Onderstaande gegevens zijn als authentiek gedefinieerd.

BAG

BRP

BRV

NHR