Home

Gegevens uit de basisregistraties zijn de spil voor meervoudig gebruik van gegevens binnen de overheid. Door het eenmalig verzamelen van deze gegevens worden niet alleen de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderd, maar worden tegelijkertijd forse kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen voor de overheid zelf gerealiseerd. De Stelselcatalogus geeft inzicht in welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld van welke wetgeving de gegevens zijn afgeleid. Met die informatie kunt u bepalen of de gegevens uit de basisregistratie(s) makkelijk zijn in te passen in uw eigen werkprocessen.